Shiorimiz:   Fikr - yaxshilik va yomonliklarni ko'rsatadigan oynadir                                    

Yangiliklar 
Qur'oni karim
Hadisi sharif
Fiqh 
Islom tarixi
Tahlil
Iqtisod va huquq 
Juma mav'izalari 
Jannat qushchalari 
Islom va ilm 
Davolaninglar
Odam va Havvo 
Mazhablar 
Dinda savolim bor... 
Kutubxona 
Sharq bozori
Imm Buriy
Statistika 
G'arbda Islom
O'zbekiston va Islom
Yilnoma 
Taklif  va munosabat 
Islomiy saytlar
Tanishuv
Namoz vaqti 
Mehmonxona 
Valyuta kursi 
 

 

Bu kitob 2004 yil "Fikr-media" MCHJ tomonidan nashrga tayyorlangan bo'lib, 92 saxifadan iborat. Mazkur mo''jazgina kitobcha tom ma'noda har bir mo'min-musulmonning doimiy yonida yurishga loyiq bo'lgan qo'llanmadir. Unda turli mavzular xususida doimo musulmonlar ommasida tug'iladigan kundalik savollarga aniq va lo'nda tarzda javoblar berilgan. 400 so'm.     

 Yozuvchi Axmad Muxamad tomonidan tayyorlangan "Haq hamisha g'olib, kitobi roshid xalifalarning ikkinchilari Umar Foruqning hayot yo'llarini badiiy uslubda tasvirlab beradi. Kitob 84 sahifadan iborat bo'lib, 2004 yil "Fikr-media" MCHJ tomonidan nashrga tayyorlangan. 400 so'm. 

 Imom Gazzoliyning "Ihyou ulumi-din" asaridan "Haj sirlari va Qur'on tilovati odoblari kitobi" tarjima qilinib, 2004 yil ""Fikr-media" MCHJ tomonidan nashrga tayyorlandi. Kitob 230 sahifadan iborat. Kitobda ilm olish fazilati, uni tarqatish, ilmga yondashish usullari, ilmning turlari, ya'ni ilm xususidagi ko'plab jihatlarni yoritganki, o'quvchi kitobda berilgan o'tkir fikrlar orqali o'zini beixtiyor tekshirib oladi. Kitobda keltirilgan hadislarning roviylari, sanadlari ham kitob so'nggidadan joy olgan. 1200 so'm. 

    "Riyozus - solihiyn" (Solihlar gulshani) kitobining 2-qismi "Fikr-media" MCHJ tomonidan tayyorlanib, 2004 yilda nashrdan chiqdi. Kitob 280 sahifadan iborat. Mazkur ma'lum va mashhur asar musulmonlar uchun o'ta zarur kitoblardan biri bo'lib, har bir obidni bilgan ilmiga amal qilishga chorlovchi va shu yo'lda bilmaganlarini o'rgatuvchi, xullas, Alloh va o'zi orasidagi, o'zi va o'zgalar o'rtasidagi munosabatni isloh qilishga da'vat qiluvchi, turli mavzularni qamragan kitobdir. 1400 so'm. 

      "Islom hazorasi" kitobi 2004 yil "Fikr-media" MCHJ tomonidan nashrga tayyorlangan bo'lib, 134 sahifadan iborat. Kitob islom dini va uning doirasida faoliyat yuritgan ulkan olimlar va dinimizning turli qirralarini, tarixda qolgan izlar, Islom tufayligina amalga oshirilgan va butun bashariyatga o'rnak bo'la oladigan tomonlarini yorqin misollar yordamida yoritib beradi. 800 so'm.

      Bu kitob 2004 yil "Fikr-media" MCHJ tomonidan nashrga tayyorlangan bo'lib, 100 sahifadan iborat. Mazkur mo''jazgina diniy kitobcha tom ma'noda har bir mo'min-musulmonning doimiy yonida yurishga loyiq bo'lgan qo'llanmadir. Unda turli mavzular xususida doimo musulmonlar ommasida tug'iladigan "kundalik" savollarga to'la, aniq va lo'nda tarzda javoblar berilgan. 400 so'm.

      "Mustalahul-hadis" kitobi "Fikr-media" MCHJ tomonidan nashrga tayyorlangan bo'lib, 93 sahifadan iborat. Bu kitob bugungi kunda biz musulmonlar uchun eng zarur ilmlardan bo'lib turgan hadis ilmiga bag'ishlangan bo'lib, ularning turlari, amal qilinadigan va amal qilinmaydigan hadislar hukmlari borasida so'z yuritadi. Muhim tomonlaridan biri kitobda hadislarning arabiy matni ham keltirilgan. 300 so'm.

       "Ibodati islomiya" kitobi 2004 yil "Fikr-media" MCHJ tomonidan nashrga tayyorlangan bo'lib, 168 sahifadan iborat. Mazkur diniy qo'llanma Islom dinini endigina qabul qilib, amal qilishga harakat qilayotgan musulmonlarga mo'ljallangandir. Unda payg'ambarlar, xalifalardan tortib, namoz, tahorat, ro'za va boshqa ko'plab din arkonlarini batafsil yoritgan. 650 so'm.

      Imom Gazzoliyning "Ihyou ulumi-din"  2003 yil  "Fikr-media"  MCHJ tomonidan nashrga tayyorlangan. U 230 sahifadan iborat. Kitobda ilm olish fazilati, uni tarqatish, ilmga yondashish usullari, ilmning turlari, ya'ni ilm xususidagi ko'plab jihatlar yoritganki, o'quvchi kitobda berilgan o'tkir fikrlar orqali o'zini beixtiyor tekshirib oladi. Kitobda keltirilgan hadislarning roviylari, sanadlari ham kitob so'nggida joy olgan.  1250 so'm.

      "Riyozus - solihiyn" (Solihlar gulshani) kitobining 1-qismi 2004 yilda  "Fikr-media" MCHJ tomonidan nashrga tayyorlangan. Bu kitob 237 sahifadan iborat. Mazkur ma'lum va mashhur asar musulmonlar uchun o'ta zarur kitoblardan bo'lib, har bir obidni bilgan ilmiga amal qilishga chorlovchi va shu yo'lda bilmaganlarini o'rgatuvchi, xullas, Alloh va o'zi orasidagi, o'zi va o'zgalar o'rtasidagi munosabatni isloh qilishga da'vat qiluvchi, turli mavzularni qamragan kitobdir. 1200 so'm.

      "Rasululloh qaytarganlar" kitobi musulmonlarni yaxshi xulqli bo'lishga chorlovchi da'vatlari, u zot man etgan va ummatini qaytargan narsalar haqidagi hadislar jam etilgan. Ushbu kitob 84 sahifadan iborat bo'lib, 2004 -yil  "Fikr-media" MCHJ tomonidan nashrga tayyorlangan. 

250  so'm. 

      Muhammad Zakariyo Kandexlaviyning "Fazoilul-a'mol" (Amallar fazilati) kitobi tarjimasi 2004 yil  "Fikr-media" MCHJ tomonidan nashrga tayyorlangan bo'lib, 71 sahifadan iborat. Kitob namoz, uning fazilatlari borasida ko'plab rivoyatlarni keltiradiki, o'quvchi berilgan o'rnak misollar ta'sirida namozning ne darajadagi maqom ekanligini anglashi shubhasizdir. Namozni lab bilan emas, ong va qalb bilan barpo etishga ko'mak beruvchi ma'naviy qo'llanmadir. 300 so'm.

 Kutubxonasi  

All Rights Reserved Copyright 2005   by  www.fikr.uz     

Hosted by uCoz